Duurzame ontwikkeling

Waarom engageert de Ethias Trophy zich voor duurzame ontwikkeling?

Tennis speelt door zijn erg grote populariteit een belangrijke rol op het vlak van duurzame ontwikkeling. Eerst en vooral op sociaal niveau: het brengt waarden zoals solidariteit, fair play, vriendschap, inspanning en respect voor anderen met zich mee. De sport maakt het eveneens mogelijk banden aan te knopen met verschillende gemeenschappen, de klassenbarrières te doen vervagen en personen in moeilijkheden of mensen met een beperking te integreren. In economisch opzicht zorgt het tennis voor werkgelegenheid op lokaal niveau, draagt het bij tot de ontwikkeling en bevordert het de commerciële uitwisselingen. Ongeacht het feit of het nu om de spelers, de clubs, de federatie, de organisatoren van toernooien, de fabrikanten van uitrusting of de bouwers van de infrastructuren gaat, al deze bezielers hebben de mogelijkheid om op hun niveau bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Daarom hebben de organisatoren van de Ethias Trophy besloten het goede voorbeeld te geven door zichzelf ambitieuze doelstellingen op te leggen wat duurzame ontwikkeling betreft. Op drie jaar tijd heeft het toernooi zijn afvalberg met 30% verkleind en werd de uitstoot van broeikasgassen met 20% verminderd. 

Het programma omvat eveneens een grotere toegankelijkheid tot het toernooi van zoveel mogelijk mensen, de sensibilisering van het organisatieteam inzake duurzame ontwikkeling, de promotie van gezondere voeding... Tal van concrete acties die zichtbaar zijn voor het publiek (bv.: geen plastic flessen) en andere meer discrete acties (bv.: beperking van de hoeveelheid papier) worden reeds drie jaar onvermoeibaar uitgevoerd door het toernooi. 

In mei 2013 werd de Ethias Trophy beloond voor zijn inspanningen. Het toernooi mocht de prijs 'Trofee 2012 voor Sport en Duurzame ontwikkeling' van het Internationaal Olympisch Comité in ontvangst nemen. 

Deze trofee is meer dan simpelweg een blijk van waardering en moedigt de organisatie aan zijn werk te verdubbelen om zo nog steeds de impact op het milieu te blijven verminderen.